Friend Request – Exhibition

Friend Request

Nät och trådverk av Åsa Öhrn

I projektet Friend Request har jag arbetat kring sociala mediers påverkan på vårt sätt att kommunicera. Har det ansikte, eller den “avatar” vi använder på nätet påverkan på hur vi lever vårt dagliga liv? Kan den bilden eller fotografiet vi väljer, till och med förändra bilden av oss själva?

Stillbilden som en presentation av det egna jaget, eller jaget som vi önskar vara.