Algorithm Blues – Exhibition

Algorithm Blues är del 2 i en triologi om de sociala mediernas inverkan på vårt sätt att kommunicera. Åsa Öhrns tidigare utställning Friend Request ställde frågan om den avatar vi använder på nätet påverkar hur vi lever vårt dagliga liv. Om presentationen av det egna jaget som vi önskar vara förändrar bilden av oss själva.

I Algorithm Blues forstätter ÅÖ att arbeta med avataren och det verkliga jaget. Den aldrig sinande strömmen av ansiktsflöden utan fördjupning. Det digitala har ingen kropp. Reduceringen till matematiska rytmer som räknar ut vem du är och vad du vill genom likes, delningar och sökningar.