Image

The Collector – Exhibition

The Collector

Åsa Öhrn

I ett flertal utställningar har Åsa Öhrn hämtat inspiration från sociala media. Hon intresserar sig för hur bilder reproduceras och hur nätverk och varumärken formas, vilket också är påtagligt i de strukturer som formar dagens konstvärld. I utställningen The Collector befinner sig den legendariska konstsamlaren och avantgardeförfattaren Gertrude Stein (1874 – 1946) och hennes partner Alice B Toklas (1877-1967) i centrum. Tillsammans var de navet i de konstnärliga salonger som under närmare 40 år arrangerades i deras gemensamma hem i Paris och där utvalda delar ur dåtidens kulturliv och avantgarde samlades i rum fyllda av Steins konstsamling, som fyllde väggarna. Att bli upptagen i Steins salong var ett statusfyllt erkännande.

 

I Åsa Öhrns fotobaserade målningar låter hon Gertrude Stein och Alice B Toklas själva träda in i några av konsthistoriens mer ikoniska verk. Målningarna blir en lek med vår blick på det etablerade och välbekanta men berör också frågor om maktförhållandet i det par som brukar omtalas som den första öppet lesbiska relationen. Förhållandet mellan en av historiens stora konstsamlare och den kvinna, utan vars närvaro historieskrivningen sannolikt hade sett annorlunda ut.

 

”Art isn´t everything. It´s just about everything” som Gertrude Stein själv sa.